PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA KAPELA

  • 30.04.2021.
PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA KAPELA

Pravovaljana zbirna lista - 30.4.2021. za općinskg načelnika.pdf

Pravovaljana zbirna lista - 30.4.2021. za članove općinskog vijeća.pdf

 

 

Pravovaljana kandidacijska lista za članove općinskog vijeća - kandidacijska lista grupe birača - Ivan Šmit.pdf

Pravovaljana kandidacijska lista za članove općinskog vijeća - DP.pdf

Pravovaljana kandidacijska lista za  članove općinskog vijeća-HDZ.pdf

 

 Pravovaljana kandidatura Ivan Šmit- kandidat grupe birača.pdf

Pravovaljana kandidatura Hrvoje Wdovjak -DP.pdf

Pravovaljana kandidatura Branko Cindrić HDZ.pdf