Općinsko vijeće

  • 08.06.2021.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

predsjednica Općinskog vijeća Vesna Jergović

Nova Kapela, Kralja Tomislava 13 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Antun Pišonić 

Seoce 45

  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Boris Bogdanović Batrina, Ante Starčevića 17  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Zlatko Didović Srednj Lipovac, Srednji Lipovac 54  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Vinko Škvorić Magić Mala, Ante Stračevića  34 KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Luka Đikić Bili Brig, Bili Brig 59  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Rok Pišonić Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 12    KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Maks  Pavlović

 Batrina, Ante Stračevića 73  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Ivica Šebelić 

Siče, Stjepana Radića  46

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE   BIRAČA    

Damir Ocvirek

Batrina, Stjepana Radića 160

 
 Branko Cindrić, ing. prometa Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 14
Mato Pejaković Donji Lipovac 30 
Matej Drabik Batrina, Široka ulica 3  DOMOVINSKI POKRET - DP