2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.13 -2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 13 -2021 16.12.2021..pdf

Službene novine Opcine Nova Kapela br. 12 -2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.12 -2021 30.11.2021..pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 11-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 11 -2021 15.10.2021.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 10-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 10 -2021 27.09.2021.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 9-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 9 -2021 17.09.2021..pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 8-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 8-2021 7.09.2021..pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 7-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 7-2021 21.7.2021..pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 6-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 6-2021 1.7.2021..pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 5-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 5-2021 9.6.2021..pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 4-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 4-2021 31.3.2021.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 3-2021

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 3-2021 29.3.2021.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 2-2021Službene novine Općine Nova Kapela br. 1-2021

2020

Službene novine Općine Nova Kapela br. 8- 2020Službene novine Općine Nova Kapela br. 7-2020Službene novine Općine Nova Kapela br. 6-2020Službene novine Općine Nova Kapela br. 5-2020Službene novine Općine Nova Kapela br. 4-2020

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 4-2020 15.05.2020.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 3-2020Službene novine Općine Nova Kapela br. 2-2020Službene novine Općine Nova Kapela br. 1-2020

2019

Službene novine Općine Nova Kapela br. 11-2019

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 11-2019 18.12.2019.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 10-2019

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 10-2019 2.12.2019.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 9-2019Službene novine Općine Nova Kapela br. 8 -2019Službene novine Općine Nova Kapela br. 7-2019Službene novine Općine Nova Kapela br. 6-2019

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 6-2019  18.07.2019.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 5-2019

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 5 -2019 24.05.2019.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 4-2019

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 4-2019 18.04.2019,pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 3-2019

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 3-2019 07.02.2019.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 2-2019

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 2-2019 #06.02.2019.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.1-2019

em>Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 1-2019 #01.02.2019.pdf

2018

Službene novine Općine Nova Kapela br. 37

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.37 21.12.2018.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 36

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 36 - 28.11.2018.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 35

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 35 -  30.10.2018.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 34

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 34 31.07.2018..pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 33

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 33 19.07.2018.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 32

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.32 08.6.2018.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 31

em>Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 31 - 27.4.2018.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 30

em>Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.30 - 16.4.2018.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 29

Službene novine Općine Nova Kapela br. 29 - 6.03.2018.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 28

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 28 31.01.2018/a>pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 27

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 27 16.01.2018.pdf

2017

Službene novine Općine Nova Kapela br. 26

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 26. - 28.12.2017.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 25

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 25. strong>20.12.2017.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 24

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 24. 02.10.2017.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 23

em>Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 23 - 28.09.2017.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.22

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 22-20.09.2017pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br. 21

em>Službene novine Općine Nova Kapela br. 21 - 30.06.2017.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.20

 Službene novine OpćineNovaKapelabr.20pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.19

Službene novine Općine Nova Kapela br. 19 - 17.03.2017.pdf

2016

Službene novine Općine Nova Kapela br.18

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.18 - 28.12.2016.pdf

 

Službene novine Općine Nova Kapela br.17

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.17.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.16

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.16.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.15

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.15 - 25.05.2016.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.14

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.14 - - 13.04.2016.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.13

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br.13 - - 16.03.2016.pdf

2015

Službene novine Općine Nova Kapela br.12

Službene novine Opcine Nova Kapela br.12 - 28.prosinca 2015.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.11

Službene novine Opcine Nova Kapela br. 11 -21. 12.2015.docx

Službene novine Općine Nova Kapela br.10

Službene novine Opcine Nova Kapela br.10 - 16.prosinca 2015.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.9

Službene novine Opcine Nova Kapela br.9 30. studeni 2015.pdf

Službene novine Općine NovaKapela br. 8

Službene novine Opcine Nova Kapela br.8 studeni - 2015.pdf

Službene novine Općine NovaKapela br. 7

Službene novine Opcine Nova Kapela br.7 listopad 2015.pdf

Službene novine Općine Nova Kapela br.6

Službene novine Opcine Nova Kapela br.6 - 19.kolovoz 2015.pdf

Službene novine Općine NovaKapela br. 5

SNOK 5.pdf

Službene novine Općine NovaKapela br. 4

SNONK br.4.pdf

Službene novine Općine NovaKapela br. 3

SNONK br.3.pdf

SNONK br.2

Službene novine Općine Nova Kapela br.2.pdf

2014

Službene novine općine Nova Kapela - broj 1

snonk_1.pdf