Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrPravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

25-05-2020
Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka Pravilnik o prikupljanju obradi koristenju i zastiti osobnih podataka.pdf ...

Opširnije


Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Općini Nova Kapela

25-05-2020
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Općini Nova Kapela Pravilnik o koristenju sustava video nadzora u Opcini Nova Kapela.pdf ...

Opširnije


Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka Klasa: 022/01/20-01/01

21-01-2020
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka Klasa: 022/01/20-01/01 Odluka o imenovnaju sluzbenice za zastitu podataka 21.1.2020..pdf Izjava o zastiti osobnih podataka.pdf...

Opširnije