Kontakt podaci

  • 17.09.2020.

Općina Nova Kapela

Trg kralja Tomislava 9

35410 Nova Kapela

 Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela

od 07:00 do 15:00 sati

Radno vrijeme sa strankama

od 07:00 do 15:00 sati

e-mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr 

info@novakapela.hr

e-mail: nacelnik@novakapela.hr

e-mail: procelnik@novakapela.hr

e-mail:komunalno@novakapela.hr

OIB: 18112377872

MB: 02667517

 

Općinski načelnik Ivan Šmit  035/384-420 mob. 098/263-629 
 Telefonska centrala  035/384-015  
Fax  035/384-037  

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnica Kristina Perić,dipl.iur. 035/385-205 mob. 099/705-4452
Viši stručni suradnik komunalni redar Ivan Grozdanović komunalno@novakapela.hr  mob.099/5898135
Računovodstvo Barica Dročić 035/384-016  
Tajnica Vesna Ivančan   035/384-015     091/9746036