Prijava nelegalnih odlagališta

  • 09.08.2016.

 

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

 

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Nova Kapela je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Nova Kapela, n/r komunalni redar, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela

Ili putem e-maila: komunalni.redar@resetari.hr

 

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu.