ZAVRŠENA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NAZOROVOJ U NOVOJ KAPELI

  • 23.06.2016.
ZAVRŠENA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NAZOROVOJ U NOVOJ KAPELI

Završen je projekt gradnje pješačke staze širine 1,50 m s istočne strane Ulice V. Nazora u Novoj Kapeli od Trga kralja Tomislava do vatrogasnog  doma, duljine cca 350 m te je uz istu posađeno i cvijeće. Osim izgradnje staze te asfaltiranja iste, projekt je obuhvaćao i cjelokupnu odvodnju oborinskih voda toga dijela.

 Ovaj građevinski zahvat realiziran je u sklopu prve faze projekta Izgradnja pješačkih staza Bili Brig, Nova Kapela, Batrina, a vrijednost radova je iznosila  624.166,99 kn s porezom na dodanu vrijednost. Stanovnici ulice Vladimira Nazora i Mladinovke su izgradnju pješačke staze čekali dvadesetak godina, a sa stazom uz ovu županijsku cestu će se osigurati sigurnost pješaka, a posebice naših najmlađih. Općina Nova Kapela će nastaviti s razvojem komunalne i prometne infrastrukture i dalje te ove godine  je u planu izgradnja dijela pješačke staze od Trga kralja Tomislava u Novoj Kapeli do Konzuma u Batrini te u Bilom Brigu od potoka pa do škole kao najfrekventnijim područjima kretanja djece, a za čiju sigurnost moramo najviše brinuti.