Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela

  • 19.08.2015.
Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela

Odredba za provodenje PPUONK - 19. kolovoz 2015-procisceni tekst.pdf

Grafički prilozi