JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela_10.studenog2023.

  • 10.11.2023.

Javni Natječaj za prodaju nekretnina 10.11.2023.pdf