POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJAiSPOSOBNOSTI na radno mjesto komunalni djelatnik na grobljanskim poslovima–(1) PISMENI

  • 06.10.2023.

Poziv na test Klasa: 112-01-23/01-04 Urbroj: 2178-20-02/01-23-6  od 6.10.2023.pdf

POSTUPAK PROVJERE ZNANJA Klasa:112-01/23-01/04 Urbroj 2178-20-02/01-23-5 6.10.2023..pdf