JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela_8.rujna 2023.

  • 08.09.2023.

Javni Natječaj za prodaju nekretnina 08.09.2023.pdf