Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela za 2023.

  • 09.11.2022.

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela - 2023..pdf