PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.GODINU

  • 30.11.2021.

Proračun  Općine Nova Kapela za 2022.godinu. pdf

PRORAČUN 2022 -29.11.21.docx

PRORAČUN 2022 -29.11.21.xlsx