„Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II"Javni natječaj od 31.7. do 10. 8.2020.godine

  • 31.07.2020.

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: NOVA KAPELA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 60

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 31.7.2020.

Natječaj vrijedi do: 10.8.2020.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

Osnovna škola niži razredi

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

 

Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 s datumom 17.06.2020. godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II„ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0117 Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela objavljuje:

JAVNI POZIV

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „Zaželi II“ u projektu „Zajedno s osmijehom“

 

Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Nova Kapela i Općine Oriovac da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zajedno s osmijehom“ za radno mjesto DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

Broj traženih radnika: 60

Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području Općine Nova Kapela i Općine Oriovac

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Vrsta Ugovora: Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme

Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naznakom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz statusa skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)

Opis poslova:

Pomoć u dostavi namirnica

Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika

Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika

Briga o higijeni

Pomoć u socijalnoj integraciji

Pomoć u posredovanju u ostvarenju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)

Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo

Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

 

Prijavi je potrebno priložiti:

zamolbu podnositelja prijave,

životopis podnositelja prijave,

presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,

potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)

presliku osobne iskaznice

uvjerenje da se protiv osobe koja podnosi prijavu ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave.

 

 

Prijave se dostavljaju u roku od deset (10) dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnoj službi Slavonski Brod i ispostavi Nova Gradiška.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte na adresu:

Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela

s naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI - Zajedno s osmijehom – NE OTVARAJ“          

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj mobitela 091/594-4397. Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama Općina na čijem području se projekt provodi (Općine Nova Kapela i Općine Oriovac).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog javnog poziva bit će pozvane na razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obaviještene. Obavijest o prijemu na radno mjesto odabrani kandidati će dobiti u zakonskom roku.

 

Poslodavac

Poslodavac: UDRUGA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA OPĆINE NOVA KAPELA

Kontakt:

pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 9, NOVA KAPELA

 

link natječaj:  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=108158160&AspxAutoDetectCookieSupport=1