Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

  • 25.05.2020.

Pravilnik o prikupljanju obradi koristenju i zastiti osobnih podataka.pdf ...

Opširnije

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Općini Nova Kapela

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Općini Nova Kapela

  • 25.05.2020.

Pravilnik o koristenju sustava video nadzora u Opcini Nova Kapela.pdf ...

Opširnije

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka Klasa: 022/01/20-01/01

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka Klasa: 022/01/20-01/01

  • 21.01.2020.

Odluka o imenovnaju sluzbenice za zastitu podataka 21.1.2020..pdf Izjava o zastiti osobnih podataka.pdf...

Opširnije

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

  • 12.02.2014.

Općina Nova Kapela  nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN br. 17/19) ,kojim se prenosi Direktiva (EU)2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.novakapela.hr.   STUPANJ USKLAĐENOSTI Ova i...

Opširnije