Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrZaključak Klasa :363-10/19-01/01 Urbroj :201478/20-01-01-19-2 od 18.12.2019

18-12-2019

Zaključak Klasa :363-10/19-01/01 Urbroj :201478/20-01-01-19-2 od 18.12.2019

Komunalac Davor - Cijenika + Izjava za 2020.pdfZATVORI