Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2019. godinu

  • 29.01.2020.

Općina Nova Kapela Godisnje_izvjesce ZPPI za 2019.pdf