Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada vna području općine Nova Kapela

 • 29.10.2021.

Spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, plastike i stakla postavljeni su:

 • 1.

  Nova Kapela

  Trg Kralja Tomislava 15

  k.č. 1200

  k.o. Nova Kapela

  2.

  Batrina

  Ante Starčevića 2

  k.č. 1282

  k.o. Batrina

  3.

  Dragovci

  Dragovci 144

  k.č. 601/1

  k.o. Dragovci

  4.

  Bili Brig

  Bili Brig 54

  k.č. 339/2

  k.o. Bili Brig

  5.

  Magić Mala

  Branka Bertovića 60

  k.č. 3607

  k.o. Magić Mala

  6.

  Siče

  Savska 1

  k.č. 366/1

  k.o. Siče

  7.

  Seoce

  Seoce 66

  k.č. 514

  k.o. Seoce

  8.

  Donji Lipovac

  Donji Lipovac 46

  k.č. 86/1

  k.o. Donji Lipovac

  9.

  Srednji Lipovac

  Srednji Lipovac 85

  k.č. *16

  k.o. Srednji Lipovac

  10.

  Gornji Lipovac

  Gornji Lipovac 36

  k.č. 108/2

  k.o. Gornji Lipovac

  11.

  Pavlovci

  Pavlovci 33

  k.č. 945

  k.o. Gornji Lipovac

  12.

  Stara Kapela

  Stara Kapela bb

  k.č. 371/1

  k.o. Stara Kapela