Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada vna području općine Nova Kapela

  • 31.12.2018.

Spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, plastike i stakla postavljeni su:

  • Batrina, Trg Ljudevita Gaja, stražara
  • Donji Lippovac, Društveni dom
  • Dragovci, Društveni dom
  • Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13
  • Siče, Društveni dom
  • Srednji Lipovac, Društveni dom