Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrLokacije spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada vna području općine Nova Kapela

31-12-2018

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada vna području općine Nova Kapela

Spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, plastike i stakla postavljeni su:

  • Batrina, Trg Ljudevita Gaja, stražara
  • Donji Lippovac, Društveni dom
  • Dragovci, Društveni dom
  • Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13
  • Siče, Društveni dom
  • Srednji Lipovac, Društveni dom


ZATVORI