Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nova Kapela

  • 31.01.2018.

Odluka o načinu pružanju usluge prikupljanja miješanoga  i biorazgradivoga komunalnoga otpada na području općine Kapela Kapela.pdf