Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPU Općine Nova Kapela

  • 12.10.2017.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPU Općine Nova Kapela

Odluka da nije potrebna SPP - II. IiD PPUONK .pdf