Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-

  • 20.09.2017.

Informacija o Odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateske procjene „Plana gospodarenja otpadom Opcine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ na okolis.pdf