Statut Općine Nova Kapela

  • 30.03.2021.

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Statuta  - 30.3.2021.pdf

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Statuta - 18.veljace 2020.pdf

Odluke o I. i II. Izmjenama i dopunama Statuta  :   30.1.2018 i 07.06.2018.pdf

Statut Općine  Nova Kapela - 13. ozujak 2014.pdf