Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih i audiovizualnih programa od interesa za Općinu Nova Kapela u 2024. godini

  • 07.02.2024.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja 7.2.2024..pdf

1.1._Obrazac_1.docx

1.2._Obrazac_2.docx

1.3._Obrazac_3.docx