Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nova Kapela za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta„Budimo im podrška

 • 25.01.2024.

Javni-poziv-za-prijam-u-radni-odnos- 25.1.2024.pdf

obrazac-prijave Budimo im podrška.docx.

LiNK:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

DJELATNIK/DJELATNCA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Radno mjesto


 NOVA KAPELA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


 25


 • Na određeno; novootvoreni poslovi

 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Bez naknade


 25.1.2024.


 2.2.2024.

 

Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne (Klasa 984-01/23-01/29, Urbroj:524-07-02-01-01/2-23-11) Općina Nova Kapela objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nova Kapela za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta

 „Budimo im podrška“ 

Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nova  Kapela  za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Budimo im podrška“.
Broj traženih radnika: 25 osoba.
Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 32 mjeseca.
Radno vrijeme:puno radno vrijeme.
Mjesto rada:  područje općine Nova Kapela

Opis poslova:
Pružanje usluge i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:
1. Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
2. Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
3. Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanje drugih higijenskih potreba i dr.) i ili/
4. Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola, osnovna škola, srednjoškolsko obrazovanje.

Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • obrazac prijave (nalazi se na službenim Web stranicama Općine Nova Kapela www.novakapela.hr ili se može osobno preuzeti u prostorijama Općine Nova Kapela )
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Nova Kapela, Trg  kralja Tomislava  9, HR-35410  Nova Kapela, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave Javnog poziva na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web stranici općine Nova Kapela, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Za javni poziv – Zaželi IV „Budimo im podrška“.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Nova Kapela :  www.novakapela.hr

Nakon raspisanog javnog poziva ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog poziva.

Poslodavac
 OPĆINA NOVA KAPELA


 pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 9, 35 410 Nova Kapela