Javno savjetovanje - Nacrt : Odluke o lokalnim porezima Općine Nova Kapela

  • 15.12.2023.

Odluka o lokalni porezima 14.12.2203.pdf

Izvjesce - o provedenom savjetovanju Odluka o lokalnim porezima_8.12.2023..docx

Obrazac- Odluka o lokalnim porezima_8.11.2023 - 8.12.2023.docx

Prijedlog Odluka o lokalnim porezima.docx