IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČL.76. STAVKA 2. TOČKE 1.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne novine br.120/16,114/22) za NAČELNIKA 2023 .

  • 26.10.2023.

Izjava o postojanju sukoba Interesa u smislu čl.76 st.2 NN 120/16 114/22 načelnik Ivan Šmit.pdf