Obavijest o prodaji suvlasničkog dijela poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 912 i 972 u k.o. Seoce,14.9.2023.

  • 14.09.2023.
Obavijest o prodaji suvlasničkog dijela poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 912 i 972 u k.o. Seoce,14.9.2023.

Obavijest o prodaji suvlasničkog dijela poljoprivrednog zemljišta.pdf