Strategija razvoja Općine Nova Kapela 2018 - 2027.

  • 08.06.2018.

Strategija razvoja Općine Nova Kapela -2018 - 2027.pdf