III. Izmjene i dopune prostornog plana općine Nova Kapela

  • 02.12.2022.

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 14-2022 2.12.2022.

 Službene novine Općine Nova Kapela br. 14-2022 2.12.2022..pdf

Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 13-2022 9.11.2022.

Sluzbene_novine_Opcine_Nova_Kapela_br13.pdf