IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČL.76. STAVKA 2. TOČKE 1.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne novine br.120/16,114/22) za NAČELNIKA _2023

  • 02.01.2023.

Izjava o postojanju sukoba interesa Ivan Šmit.pdf