Obavijest – zakupnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

  • 01.03.2023.
Obavijest – zakupnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN br. 20/18,115/18,98/19,57/22) u članku 38. st.8. određeno je slijedeće:

„ ZAKUPNIK JE DUŽAN JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE ODNOSNO GRADU ZAGREBU NA ČIJEM SE PODRUČJU ZEMLJIŠTE NALAZI PODNOSITI GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU CILJEVA GOSPODARSKOG PROGRAMA SVAKE GODINE DO KRAJA OŽUJKA ZA PRETHODNU GODINU NA OBRASCU KOJI JE PROPISAN PRAVILNIKOM IZ ČL.35. OVOG ZAKONA„

Pozivamo sve zakupce sa područja općine Nova Kapela da dostave Izvješće o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa do 31. ožujka 2023. godine.

Privitak:

Obrazac izvješća o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa.docx