PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2023. GODINU, PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU

  • 20.12.2022.

PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA za 2023-2025.pdf

PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA za 2023-2025.docx

PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA za 2023-2025.xlsx

 

PRORAČUN U MALOM-2023-Vodič za građane.pdf