OBAVijEST KOMUNALCA DAVOR d.o.o. ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 5. i 6, LISTOPADA 2022.

  • 30.09.2022.
OBAVijEST KOMUNALCA DAVOR  d.o.o. ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA  5. i 6, LISTOPADA 2022.

Obavijest Komunalac Davor - Glomazni otpad 5.&6.10.2022.pdf