POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022. GODINU

  • 18.08.2022.

polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proraćuna Općine Nova Kapela za 2022.pdf

Obrazloženje polugod.izvj.2022.pdf