Izvješće Općine Nova Kapela o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

  • 16.03.2022.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2021.pdf