Nacrt : Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela

  • 30.08.2021.

Odluka o IiD Odluke o ustrojstvu JUO 6.9.2021.pdf

Izvjesce - o IiD Odluke o ustrojstvu JUO 30.8.2021.docx

Obrazac- Odluke o IiD Odluke o ustrojstvu 30.7.2021.docx

PRIJEDLOG - IZMJENA ODLUKA O USTROJSTVU JOU 30.7.2021.doc