Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Nova Kapela 2021.

  • 28.07.2021.

Odluka - 28.7.2021. - visina troškova izb.promidžbe _4 OV.pdf