Godišnje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2020. godinu.

  • 28.01.2021.

Godisnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.Općine Nova Kapela.pdf